Συζητήσεις Μαθημάτων Τοπογράφων Μηχανικών

Συζητήσεις πάνω στα μαθήματα και γενικές συζητήσεις που αφορούν τη σχολή.