Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ - Registration

Το https://polytexneio.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε αυστηρά για τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Είναι μία κοινότητα φοιτητών και απόφοιτων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία στηρίζεται στις αρχές της ελεύθερης διάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας και στον σεβασμό και στην αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων.

Όροι Χρήσης

Όλα τα μέλη στο https://polytexneio.gr είναι μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Γι αυτόν τον λόγο κατά την εγγραφή του ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το e-mail που του παρέχεται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ. Το e-mail αυτό είναι της μορφής @mail.ntua.gr ή @central.ntua.gr. Η συμμετοχή στο Forum ατόμων που δεν είναι μέλη του Ε.Μ.Π. δεν επιτρέπεται.

Κάθε χρήστης στο https://polytexneio.gr οφείλει να σεβαστεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της ιστοσελίδας. Αυτός παρατίθεται στο ακόλουθο link: Κανονισμός Λειτουργίας

Επιπλέον το https://polytexneio.gr διατηρεί την μεγαλύτερη βάση σε παλιά θέματα εξεταστικής, συζητήσεις, εργασίες και σημειώσεις που έχει ή είχε ποτέ φοιτητική ιστοσελίδα. Την βιβλιοθήκη αυτής της ιστοσελίδας την δημιούργησαν και συντηρούν τα μέλη της. Γι αυτόν τον λόγο δικαιώματα να κατεβάσουν αρχεία θα έχουν οι χρήστες που έχουν ανεβάσει κι αυτοί αρχεία, οι Seeders. Στηρίζοντας την Κοινότητα θα σας στηρίξει κι αυτή. Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαβάθμιση των δικαιωμάτων των μελών μπορείτε να διαβάσετε εδώ: Τα απλά μέλη και οι Seeders.

Η χρήση κάθε πληροφορίας εντός της Κοινότητας υπάρχει αποκλειστικά για χρήση μεταξύ συναδέλφων. Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε κερδοσκοπικό σκοπό. Ως εκ τούτου φροντιστήρια, κομματικές παρατάξεις και λοιποί παράγοντες που παρασιτούν εις βάρος του εκπαιδευτικού συστήματος απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε αρχείο της Κοινότητας αυτής.

Η χρήση του δικτυακού τόπου https://polytexneio.gr (εφεξής ΔT) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔT αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους. Άλλως εφόσον δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Επειδή οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σας παρακαλούμε να τους ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συνεχής χρήση σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ μπορείτε να τη δείτε στη Δήλωση Ιδιωτικότητας-Πολιτική Απορρήτου.

Περιορισμός ευθύνης– Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (ΔΤ) όπως, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, διατίθενται «ως έχουν».

Η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του ΔΤ να είναι ακριβείς και σαφείς.

Σε κάθε περίπτωση η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη του ΔΤ για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχόμενων πληροφοριών, ο δε χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ΔΤ.

Η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης του δικτυακού τόπου https://polytexneio.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του ΔΤ. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα.

Επιπλέον η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση Η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://polytexneio.gr.

Η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ΔΤ από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://polytexneio.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus, κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου μας. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση Η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Υποχρεώσεις Επισκεπτών

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού Τόπου https://polytexneio.gr (εφεξής ΔΤ) ποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. Επιπλέον αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκλήθηκε στον ΔΤ από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τον Διαδικτυακό Τόπο Φοιτητών ΕΜΠ ή/και τρίτους, όπως:
-η επέμβαση επί του ΔΤ με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Διαδικτυακής Κοινότητας Φοιτητών ΕΜΠ
-ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της Διαδικτυακής Κοινότητας Φοιτητών ΕΜΠ  και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,
-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Διαδικτυακής Κοινότητας Φοιτητών ΕΜΠ .
-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον ΔΤ ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων Χρήσης, χρήση του δικτυακού τόπου https://polytexneio.gr  και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Διαδικτυακό Τόπο Φοιτητών ΕΜΠ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της Διαδικτυακό Τόπο Φοιτητών ΕΜΠ .

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διαδικτυακής Κοινότητας Φοιτητών ΕΜΠ https://polytexneio.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον διαδικτυακό τόπο μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, Η Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση θα έχει ως προς τις πληροφορίες αυτές.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Διαδικτυακής Κοινότητας https://polytexneio.gr από τον επισκέπτη εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη επέρχονται οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Χρήσιμα links

Τι είναι το polytexneio.gr;
Οδηγίες Εγγραφής
Κανονισμός Λειτουργίας
Οδηγός Πρωτοετών

--------------------------------------------------------------------------
By accessing “Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ” (hereinafter “we”, “us”, “our”, “Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ”, “https://polytexneio.gr”), you agree to be legally bound by the following terms. If you do not agree to be legally bound by all of the following terms then please do not access and/or use “Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ”. We may change these at any time and we’ll do our utmost in informing you, though it would be prudent to review this regularly yourself as your continued usage of “Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ” after changes mean you agree to be legally bound by these terms as they are updated and/or amended.

Our forums are powered by phpBB (hereinafter “they”, “them”, “their”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB Teams”) which is a bulletin board solution released under the “GNU General Public License v2” (hereinafter “GPL”) and can be downloaded from www.phpbb.com. The phpBB software only facilitates internet based discussions; phpBB Limited is not responsible for what we allow and/or disallow as permissible content and/or conduct. For further information about phpBB, please see: https://www.phpbb.com/.

You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-orientated or any other material that may violate any laws be it of your country, the country where “Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ” is hosted or International Law. Doing so may lead to you being immediately and permanently banned, with notification of your Internet Service Provider if deemed required by us. The IP address of all posts are recorded to aid in enforcing these conditions. You agree that “Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ” have the right to remove, edit, move or close any topic at any time should we see fit. As a user you agree to any information you have entered to being stored in a database. While this information will not be disclosed to any third party without your consent, neither “Διαδικτυακή Κοινότητα Φοιτητών ΕΜΠ” nor phpBB shall be held responsible for any hacking attempt that may lead to the data being compromised.